Strona została przeniesiona

Strona została przeniesiona pod inny adres:

http://seminarium.diecezja.bydgoszcz.pl/

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Wigilia Bożego Narodzenia – 22.12.2011

W czwartek, 22 grudnia, Wspólnota Seminaryjna wraz z przybyłymi Gośćmi zgromadziła się w auli WSD Diecezji Bydgoskiej.
Alumni roku piątego rozpoczęli Spotkanie Wigilijne prezentacją własnego spektaklu teatralnego.
W przedstawieniu poruszony został problem sposobu obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, nad którym śmiałą dyskusję przeprowadzili reprezentanci dwóch pokoleń: ojciec i syn.
W prawdziwie świąteczny nastrój zebranych wprowadzała również seminaryjna schola, która zaprezentowała kilka kolęd w nieznanych dotąd bardzo ciekawych aranżacjach.
Kolejnym punktem wieczoru było spotkanie przy wigilijnym stole, w refektarzu seminaryjnym.
Życzenia świąteczne złożyli kolejno ksiądz Rektor i ksiądz Biskup.
Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej przypomniał, jakie jest źródło świąt Narodzenia Pańskiego, przestrzegając przed ich banalizacją i laicyzacją…
Następnie złożyliśmy sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Wieczerzę wigilijną spożywaliśmy, śpiewając kolędy na dwa chóry. Przybył także św. Mikołaj, który rozdał wszystkim prezenty. W czasie wigilijnej kolacji panowała świąteczna atmosfera, której długo nie zapomnimy
W czwartek, 22 grudnia, Wspólnota Seminaryjna wraz z przybyłymi Gośćmi zgromadziła się w auli WSD Diecezji Bydgoskiej.Alumni roku piątego rozpoczęli Spotkanie Wigilijne prezentacją własnego spektaklu teatralnego.W przedstawieniu poruszony został problem sposobu obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, nad którym śmiałą dyskusję przeprowadzili reprezentanci dwóch pokoleń: ojciec i syn. W prawdziwie świąteczny nastrój zebranych wprowadzała również seminaryjna schola, która zaprezentowała kilka kolęd w nieznanych dotąd bardzo ciekawych aranżacjach.Kolejnym punktem wieczoru było spotkanie przy wigilijnym stole, w refektarzu seminaryjnym.Życzenia świąteczne złożyli kolejno ksiądz Rektor i ksiądz Biskup.Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej przypomniał, jakie jest źródło świąt Narodzenia Pańskiego, przestrzegając przed ich banalizacją i laicyzacją…Następnie złożyliśmy sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Wieczerzę wigilijną spożywaliśmy, śpiewając kolędy na dwa chóry. Przybył także św. Mikołaj, który rozdał wszystkim prezenty. W czasie wigilijnej kolacji panowała świąteczna atmosfera, której długo nie zapomnimy
 

Obłóczyny – 4.12.2011

W niedzielę, 4 grudnia, przeżywaliśmy we wspólnocie seminaryjnej obłóczyny Alumnów roku III. Przed uroczystym nabożeństwem jutrzni klerycy Łukasz Grzona, Tomasz Klafetka, Krzysztof Kwaśniewicz i Piotr Przyszlakowski zostali przywdziani w strój duchowny. Na nabożeństwo prowadzone przez o. Zygmunta przybyli: ks. prał. Janusz Michowski (były ojciec duchowny obłóczonych kleryków) i ich opiekun ks. prof. Kazimierz Śmigiel. Homilię wygłosił o. Janusz. Przestrzegał w niej Alumnów przed tendencją upodobniania się do świata. „Sutanna jest znakiem życia konsekrowanego, signus consecrationis. Nigdy się tego nie bójmy. Jesteśmy przez to zwiastunami Boga” – powiedział. W ciągu dnia obłóczeni Klerycy mogli przyjmować w seminarium bliskich i znajomych. Natomiast w godzinach wieczornych ich pokoje odwiedzały „pielgrzymki” współbraci, którzy gratulowali i składali życzenia na dalszą drogę przygotowywania się do kapłaństwa.
 

Udzielenie posługi akolitatu

Dnia 3 grudnia b.r. czterech naszych braci otrzymało z rąk J. E. ks. bpa Jana Tyrawy posługę akolitatu. Stali się oni od tej pory szafarzami Komunii Świętej, którą będą roznosić chorym oraz rozdzielać podczas Eucharystii.
Są to : Wojciech Ciołek, Łukasz Gaca, Henryk Stippa i Łukasz Krzewiński. Podczas homilii wygłoszonej do nowych Akolitów i innych zebranych
w seminaryjnej kaplicy Ksiądz Biskup wyszedł od biblijnej metafory kapłana jako pasterza, a owiec jako Ludu Bożego. Z tego powodu Akolici mają mieć solidną wiedzę teologiczną, a także gorliwość w wypełnianiu obowiązków codziennych.  Ksiądz Biskup uświadomił czterem naszym Braciom, jak ważna jest ich posługa. Jest to dla nich kolejny etap na drodze ku kapłaństwu Chrystusowemu,  dzięki któremu mają się wzmocnić, jeszcze wytrwalej pokonywać wszystkie przeszkody jakie napotkają. Mają dalej rozeznawać
i odkrywać swoje powołanie. Winni także uświadomić sobie wielką siłę codziennej modlitwy.   Wspólnota seminaryjna modli się o nowe powołania kapłańskie. Teraz ufa, że nowi Akolici ugruntują dotychczasowe rozeznanie powołania, wytrwają i staną się kapłanami na wzór Chrystusa.
Życzymy wam wielu łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej.
Szczęść Boże!
Dnia 3 grudnia b.r. czterech naszych braci otrzymało z rąk J. E. ks. bpa Jana Tyrawy posługę akolitatu. Stali się oni od tej pory szafarzami Komunii Świętej, którą będą roznosić chorym oraz rozdzielać podczas Eucharystii. Są to : Wojciech Ciołek, Łukasz Gaca, Henryk Stippa i Łukasz Krzewiński. Podczas homilii wygłoszonej do nowych Akolitów i innych zebranych w seminaryjnej kaplicy Ksiądz Biskup wyszedł od biblijnej metafory kapłana jako pasterza, a owiec jako Ludu Bożego. Z tego powodu Akolici mają mieć solidną wiedzę teologiczną, a także gorliwość w wypełnianiu obowiązków codziennych.  Ksiądz Biskup uświadomił czterem naszym Braciom, jak ważna jest ich posługa. Jest to dla nich kolejny etap na drodze ku kapłaństwu Chrystusowemu, dzięki któremu mają się wzmocnić, jeszcze wytrwalej pokonywać wszystkie przeszkody jakie napotkają. Mają dalej rozeznawać i odkrywać swoje powołanie. Winni także uświadomić sobie wielką siłę codziennej modlitwy. Wspólnota seminaryjna modli się o nowe powołania kapłańskie. Teraz ufa, że nowi Akolici ugruntują dotychczasowe rozeznanie powołania, wytrwają i staną się kapłanami na wzór Chrystusa. Życzymy wam wielu łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej.Szczęść Boże!
 

Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012

Dnia 5 października 2011 roku uroczystą Eucharystią, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Jan Tyrawa, w Bydgoskiej Katedrze zainaugurowano nowy Rok Akademicki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej oraz Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej. Ksiądz Biskup podczas homilii zwrócił uwagę na coraz bardziej powszechne zjawisko dawania pierwszeństwa praktyce nad teorią w uprawianiu nauk oraz przypomniał o konieczności studiowania filozofii m.in. w celu uzyskania umiejętności dokonywania syntezy w pracy myślowej teologa.
Druga część inauguracji odbyła się w auli budynku Seminarium Duchownego, gdzie zebranych Gości przywitał Ksiądz Rektor Wojciech Szukalski. Następnie dziewięciu alumnów oraz siedem osób świeckich złożyło uroczyste ślubowanie, rozpoczynając tak pierwszy rok studiów filozoficzno – teologicznych.
W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego ks. dra Lecha Bilickiego pt. „Naród w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Wykładowca podkreślił szczególną wagę historycznych doświadczeń Narodu Polskiego dla późniejszego modelu duszpasterstwa i nauczania Prymasa Wyszyńskiego oraz przypomniał treść i dzieje Programu Wielkiej Nowenny przed 1000-leciem Chrztu Polski
Oficjalną część inauguracji podsumowała alokucja ks. Biskupa Jana Tyrawy, który nawiązując do wykładu o Prymasie Tysiąclecia przypomniał zebranym trudne uwarunkowania działania Prymasa oraz znaczenie jego duszpasterskich inicjatyw dla dalszej historii Polski.
Dnia 5 października 2011 roku uroczystą Eucharystią, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Jan Tyrawa, w Bydgoskiej Katedrze zainaugurowano nowy Rok Akademicki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej oraz Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej. Ksiądz Biskup podczas homilii zwrócił uwagę na coraz bardziej powszechne zjawisko dawania pierwszeństwa praktyce nad teorią w uprawianiu nauk oraz przypomniał o konieczności studiowania filozofii m.in. w celu uzyskania umiejętności dokonywania syntezy w pracy myślowej teologa. Druga część inauguracji odbyła się w auli budynku Seminarium Duchownego, gdzie zebranych Gości przywitał Ksiądz Rektor Wojciech Szukalski. Następnie dziewięciu alumnów oraz siedem osób świeckich złożyło uroczyste ślubowanie, rozpoczynając tak pierwszy rok studiów filozoficzno – teologicznych.W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego ks. dra Lecha Bilickiego pt. „Naród w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Wykładowca podkreślił szczególną wagę historycznych doświadczeń Narodu Polskiego dla późniejszego modelu duszpasterstwa i nauczania Prymasa Wyszyńskiego oraz przypomniał treść i dzieje Programu Wielkiej Nowenny przed 1000-leciem Chrztu Polski Oficjalną część inauguracji podsumowała alokucja ks. Biskupa Jana Tyrawy, który nawiązując do wykładu o Prymasie Tysiąclecia przypomniał zebranym trudne uwarunkowania działania Prymasa oraz znaczenie jego duszpasterskich inicjatyw dla dalszej historii Polski.
 

I sesja propedeutyczna

Rok I jest w seminarium okresem propedeutycznym. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, we wrześniu b.r., przeżywaliśmy obóz propedeutyczny, a teraz w dniach od 17 do 20 listopada pierwszą sesję propedeutyczną. Odbywała się ona w Janikowie ,w ośrodku oazowym. Moderatorem prowadzącym był nasz prefekt ks. Michał, a myślą przewodnią - zagadnienie wiary. Opieraliśmy się na tekstach Pisma Świętego dotyczących życia Abrahama. Omawialiśmy, także artykuły dotyczące wiary w ujęciu filozoficznym. Każdy mógł zatrzymać się i pomyśleć o sensie i istocie swojego powołania. Do takiej refleksji pobudzał nas także ks. Marek Siwka (proboszcz parafii p.w. Jana Chrzciciela w Janikowie).
Księże Marku Dziękujemy!
A Ciebie Panie Jezu prosimy: „Przymnóż nam wiarę”.

Rok I jest w seminarium okresem propedeutycznym. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, we wrześniu b.r., przeżywaliśmy obóz propedeutyczny, a teraz w dniach od 17 do 20 listopada pierwszą sesję propedeutyczną. Odbywała się ona w Janikowie ,w ośrodku oazowym. Moderatorem prowadzącym był nasz prefekt ks. Michał, a myślą przewodnią - zagadnienie wiary. Opieraliśmy się na tekstach Pisma Świętego dotyczących życia Abrahama. Omawialiśmy, także artykuły dotyczące wiary w ujęciu filozoficznym. Każdy mógł zatrzymać się i pomyśleć o sensie i istocie swojego powołania. Do takiej refleksji pobudzał nas także ks. Marek Siwka (proboszcz parafii p.w. Jana Chrzciciela w Janikowie).

Księże Marku Dziękujemy!

A Ciebie Panie Jezu prosimy: „Przymnóż nam wiarę”.

 

Relacja ze Spotkania Przy Barce

Dnia 20 listopada 2011 r. w murach naszego seminarium odbyło się kolejne spotkanie przy barce. Wraz z młodzieżą zastanawialiśmy się nad relacją Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa. W słowach młodych ludzi wybrzmiewała podstawowa prawda: zbawieni będziemy we wspólnocie, jaką tworzymy, a która przybiera nazwę – Kościoła. W naszej dyskusji nie pominęliśmy tematów bolesnych dla Kościoła, takich jak: grzech, źle pojmowana hierarchia, finanse.
Wiara Kościoła nie jest sumą wiary wszystkich wierzących, ale wiarą Jezusa Chrystusa. Tego, który stał się Człowiekiem, by człowieka uratować.
Dnia 20 listopada 2011 r. w murach naszego seminarium odbyło się kolejne spotkanie przy barce. Wraz z młodzieżą zastanawialiśmy się nad relacją Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa. W słowach młodych ludzi wybrzmiewała podstawowa prawda: zbawieni będziemy we wspólnocie, jaką tworzymy, a która przybiera nazwę – Kościoła. W naszej dyskusji nie pominęliśmy tematów bolesnych dla Kościoła, takich jak: grzech, źle pojmowana hierarchia, finanse. Wiara Kościoła nie jest sumą wiary wszystkich wierzących, ale wiarą Jezusa Chrystusa. Tego, który stał się Człowiekiem, by człowieka uratować.
 

Mobilne Muzeum bł. Jana Pawła II w Bydgoszczy...

Osobiste pamiątki Ojca Świętego, zdjęcia oraz filmy można oglądać w „Mobilnym Muzeum Jana Pawła II", które gości w Bydgoszczy. To projekt stworzony przez krakowskie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!", mający na celu promowanie myśli i nauczania papieża.
Organizatorem bydgoskich odwiedzin przez muzeum jest Sanktuarium Królowej Męczenników „Kalwaria Bydgoska - Golgota XX wieku" oraz Fundacja „Wiatrak". - Sprawy papieskie są u nas fundamentalne. Robimy wszystko, aby obecność Ojca Świętego była w nas wciąż żywa - powiedział prezes „Wiatraka" ks. Krzysztof Buchholz.Muzeum mieści się w 18-metrowym pojeździe o wysokości czterech metrów i powierzchni wystawienniczej 62 m2. - Każda rzecz, która się tutaj znajduje jest na swój sposób cenna i wyjątkowa - dodała Barbara Gajda z muzeum.Ważną częścią ekspozycji są prezentacje multimedialne, które dotyczą trzech etapów życia Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II. Pierwsza ściana prezentuje czasy Wadowic, kolejna wydarzenia z Krakowa, trzecia z Rzymu.Muzeum stanęło najpierw przed Zespołem Szkół Katolickich - Pomnikiem Jana Pawła II. W tym miejscu będzie można je odwiedzać do 2 grudnia. W sobotę znajdzie się przed Galerią Fordon w Bydgoszczy oraz w niedzielę przy Sanktuarium Królowej Męczenników.Pamiątki, jakie można zobaczyć zostały przekazane przez: kardynała Stanisława Dziwisza, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Odwiedziny muzeum są również okazją do wsparcia modlitewnego i finansowego, które jest niezbędne w trakcie budowy Centrum Jana Pawła II. Powstaje ono w pobliżu sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach Osobiste pamiątki Ojca Świętego, zdjęcia oraz filmy można oglądać w „Mobilnym Muzeum Jana Pawła II", które gości w Bydgoszczy. To projekt stworzony przez krakowskie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!", mający na celu promowanie myśli i nauczania papieża.Organizatorem bydgoskich odwiedzin przez muzeum jest Sanktuarium Królowej Męczenników „Kalwaria Bydgoska - Golgota XX wieku" oraz Fundacja „Wiatrak". - Sprawy papieskie są u nas fundamentalne. Robimy wszystko, aby obecność Ojca Świętego była w nas wciąż żywa - powiedział prezes „Wiatraka" ks. Krzysztof Buchholz.Muzeum mieści się w 18-metrowym pojeździe o wysokości czterech metrów i powierzchni wystawienniczej 62 m2. - Każda rzecz, która się tutaj znajduje jest na swój sposób cenna i wyjątkowa - dodała Barbara Gajda z muzeum.Ważną częścią ekspozycji są prezentacje multimedialne, które dotyczą trzech etapów życia Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II. Pierwsza ściana prezentuje czasy Wadowic, kolejna wydarzenia z Krakowa, trzecia z Rzymu.Muzeum stanęło najpierw przed Zespołem Szkół Katolickich - Pomnikiem Jana Pawła II. W tym miejscu będzie można je odwiedzać do 2 grudnia. W sobotę znajdzie się przed Galerią Fordon w Bydgoszczy oraz w niedzielę przy Sanktuarium Królowej Męczenników.Pamiątki, jakie można zobaczyć zostały przekazane przez: kardynała Stanisława Dziwisza, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Odwiedziny muzeum są również okazją do wsparcia modlitewnego i finansowego, które jest niezbędne w trakcie budowy Centrum Jana Pawła II. Powstaje ono w pobliżu sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.
Osobiste pamiątki Ojca Świętego, zdjęcia oraz filmy można oglądać w „Mobilnym Muzeum Jana Pawła II", które gości w Bydgoszczy. To projekt stworzony przez krakowskie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!", mający na celu promowanie myśli i nauczania papieża.Organizatorem bydgoskich odwiedzin przez muzeum jest Sanktuarium Królowej Męczenników „Kalwaria Bydgoska - Golgota XX wieku" oraz Fundacja „Wiatrak". - Sprawy papieskie są u nas fundamentalne. Robimy wszystko, aby obecność Ojca Świętego była w nas wciąż żywa - powiedział prezes „Wiatraka" ks. Krzysztof Buchholz.Muzeum mieści się w 18-metrowym pojeździe o wysokości czterech metrów i powierzchni wystawienniczej 62 m2. - Każda rzecz, która się tutaj znajduje jest na swój sposób cenna i wyjątkowa - dodała Barbara Gajda z muzeum.Ważną częścią ekspozycji są prezentacje multimedialne, które dotyczą trzech etapów życia Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II. Pierwsza ściana prezentuje czasy Wadowic, kolejna wydarzenia z Krakowa, trzecia z Rzymu.Muzeum stanęło najpierw przed Zespołem Szkół Katolickich - Pomnikiem Jana Pawła II. W tym miejscu będzie można je odwiedzać do 2 grudnia. W sobotę znajdzie się przed Galerią Fordon w Bydgoszczy oraz w niedzielę przy Sanktuarium Królowej Męczenników.Pamiątki, jakie można zobaczyć zostały przekazane przez: kardynała Stanisława Dziwisza, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Odwiedziny muzeum są również okazją do wsparcia modlitewnego i finansowego, które jest niezbędne w trakcie budowy Centrum Jana Pawła II. Powstaje ono w pobliżu sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.
 

Rekolekcje 2011

W dniach od 4 do 6 listopada 2011 r., w murach naszego Seminarium, odbyły się rekolekcje prowadzone przez o. Marcina Puziaka. Myślą przewodnią tych dni były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło".
Ten wyjątkowy dla całej wspólnoty czas rozpoczęliśmy wieczorną adoracją już dzień wcześniej, by nazajutrz móc zanurzyć się w Słowie Bożym i naukach rekolekcyjnych. Cały ten okres przeżyliśmy w pełnym silentium sacrum, by usłyszeć głos Boga i dobrze odczytać wszystko to, co On do nas mówi.
„Wznieś ponad nami o Panie, światłość Twojego oblicza" – fragment ten, zaczerpnięty z Księgi Psalmów, przyświecał nam na początku wędrówki w głąb naszego serca. Kolejny dzień przeżyliśmy zwracając się do Boga – tak jak uczniowie rzekli do swego „współtowarzysza drogi" w Emaus – „Zostań z nami, Panie". Kontemplując oblicze Jezusa umarłego, zastanawialiśmy się nad cudem, którego dokonał za życia nad wskrzeszeniem Łazarza.
W niedzielę, dzień Pański, weszliśmy wraz ze św. Piotrem, który pisał: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony".
Nasze rekolekcje zakończyły się w poniedziałkowy poranek, jednak praca nad sobą i odpowiedź na wiele istotnych pytań, które w tym czasie padło, potrwa o wiele dłużej.
 

Spotkanie "przy Barce"

16.10.2011 r o godz. 1500 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej odbędzie się Spotkanie "przy Barce", na które zapraszamy młodzież męską szkół ponadgimnazjalnych.
 

Rekolekcje ignacjańskie

Rok formacyjny 2011/2012 Klerycy roku II rozpoczęli od 5 dniowych rekolekcji ignacjańskich (tzw. Fundament). Rekolekcje te odbyły się w ośrodku „Oazowym Sucha” w dniach od 25 do 30 września. Były prowadzone przez o. Mieczysława Łusiaka SJ.

Celem tych rekolekcji było nie tylko poznanie metody medytacji św. Ignacego i wprowadzenie w doświadczenie ćwiczeń, ale przede wszystkim odkrycie woli Bożej, a przez to przeżycie wewnętrznej przemiany duchowej. Przemiany, która pozwoli podjąć dalszą drogę w seminarium, a tym samym odpowiedzieć na Boże wezwanie: „Pójdź za Mną”. Ważnymi elementami tych rekolekcji były: milczenie trwające przez cały czas rekolekcji, spotkania z osobowym Bogiem w czterech medytacjach nad słowem Bożym, konferencje i indywidualne rozmowy z kierownikiem duchowym.

Ojcze Mieczysławie, dziękujemy za poświęcony nam czas, a także za każde słowo, które wzmocniło nas do podjęcia dalszej drogi ku Kapłaństwu Chrystusowemu.

 

Wizyta stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

W dniach 15 – 25 lipca 2011 r. w murach naszego Seminarium gościliśmy przedstawicieli Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pobyt ok. 1300 stypendystów w naszym mieście odbywał się pod hasłem „Otwórz się na Bydgoszcz”. Każdy ze zjazdów ma specjalne hasło oddające jego główną ideę. Zawołanie „Otwórz się!” nawiązuje do ewangelicznego „Effatha!”. Podczas obozu młodzi ludzie mają otwierać się na to, co dobre, piękne i prawdziwe. Stanowi on okazję przeżycia kolejnej lekcji słuchania Boga i pięknego mówienia do Niego, o Nim i dla Niego.  Pobyt w Bydgoszczy miał służyć przypatrywaniu się, jak owo „otwieranie się” rozumieli święci i błogosławieni tej ziemi.
Dla Fundacji najważniejszy jest człowiek, dlatego obejmuje ona zarówno kształcenie intelektualne, duchowe, jak i fizyczne. W związku z tym jeden dzień młodzi ludzie spędzili na obiektach Klubu Sportowego „Zawisza”. Rozegrany został także mecz piłki nożnej z klerykami naszego Seminarium - niestety, z wynikiem niekorzystnym dla gospodarzy (0:1).
Wychowankowie Fundacji przyznają, że radością jest dla nich wspólne wzrastanie w duchu wartości bliskich Janowi Pawłowi II, bowiem głównym celem Fundacji jest upamiętnić postać i nauczanie Błogosławionego Ojca Świętego, budując jego żywy pomnik.
Nasz Biskup  w rozmowie ze stypendystami zauważył: „Nazwa Fundacji zobowiązuje. Niech zatem ci młodzi ludzie będą umieli pokazać wielkość Papieża Jana Pawła II w Jego przesłaniu, które pozostawił, jak i osobowości oraz świętości życia”. Tego zarówno wszystkim stypendystom,  jak i samym sobie szczerze życzymy!
W dniach 15 – 25 lipca 2011 r. w murach naszego Seminarium gościliśmy przedstawicieli Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pobyt ok. 1300 stypendystów w naszym mieście odbywał się pod hasłem „Otwórz się na Bydgoszcz”. Każdy ze zjazdów ma specjalne hasło oddające jego główną ideę. Zawołanie „Otwórz się!” nawiązuje do ewangelicznego „Effatha!”. Podczas obozu młodzi ludzie mają otwierać się na to, co dobre, piękne i prawdziwe. Stanowi on okazję przeżycia kolejnej lekcji słuchania Boga i pięknego mówienia do Niego, o Nim i dla Niego. Pobyt w Bydgoszczy miał służyć przypatrywaniu się, jak owo „otwieranie się” rozumieli święci i błogosławieni tej ziemi.  Dla Fundacji najważniejszy jest człowiek, dlatego obejmuje ona zarówno kształcenie intelektualne, duchowe, jak i fizyczne. W związku z tym jeden dzień młodzi ludzie spędzili na obiektach Klubu Sportowego „Zawisza”. Rozegrany został także mecz piłki nożnej z klerykami naszego Seminarium - niestety, z wynikiem niekorzystnym dla gospodarzy (0:1).  Wychowankowie Fundacji przyznają, że radością jest dla nich wspólne wzrastanie w duchu wartości bliskich Janowi Pawłowi II, bowiem głównym celem Fundacji jest upamiętnić postać i nauczanie Błogosławionego Ojca Świętego, budując jego żywy pomnik. Nasz Biskup  w rozmowie ze stypendystami zauważył: „Nazwa Fundacji zobowiązuje. Niech zatem ci młodzi ludzie będą umieli pokazać wielkość Papieża Jana Pawła II w Jego przesłaniu, które pozostawił, jak i osobowości oraz świętości życia”. Tego zarówno wszystkim stypendystom,  jak i samym sobie szczerze życzymy!
 

Sesja propedeutyczna 2011

Dnia 3 września rozpoczęła się sesja propedeutyczna dla kandydatów do naszego Seminarium. Sesję propedeutyczną rozpoczęło 10 kandydatów pod przewodnictwem ks. dr Zygmunta Zaborowskiego – Ojca Duchownego. Pierwsza część odbywała się w Komańczy i miała charakter integracyjny. Druga natomiast w Bydgoszczy, w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym na Piaskach. Ta część miała charakter wprowadzenia do intensywnej pracy nad sobą, w życie duchowe i seminaryjne. Przeżywaliśmy w tym czasie wspólne Msze Święte, adoracje Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa różańcowe, Apele Jasnogórskie, czy rozmyślania poranne. Sesję propedeutyczną ukończyło 9 kandydatów z parafii w: Bydgoszczy, Białośliwiu, Sępólnie Krajeńskim, Nakle nad Notecią, Polanicy – Zdroju, Solcu Kujawskim. Sesja propedeutyczna zakończyła się 22 września.

 

Skończeni filozofowie

20 września 2011 w naszym Seminarium odbył się egzamin Philosophicum, który podsumowywał dwuletnią prace Kleryków z zakresu filozofii. Przystąpiło do niego 4 Alumnów, którzy po krótkim przygotowaniu trzech otrzymanych pytań, dzielili się swoją wiedzą z Komisją, w skład, której wchodzili: Rektor – ks. Wojciech Szukalski i wykładowcy filozofii – ks. dr Rafał Grabowski oraz ks. dr Michał Adamczyk.

Po mniej lub bardziej burzliwej wymianie zdań z członkami Komisji, zostały ogłoszone wyniki, które dla wszystkich okazały się pozytywne.

Klerykom gratulujemy i życzymy podobnych sukcesów w studium teologii!

 

Dzień Służby Liturgicznej

Dnia 11 czerwca 2011 roku, podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w bydgoskiej Katedrze pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Tyrawy, 46 lektorów otrzymało błogosławieństwo do pełnienia funkcji mistrza ceremonii liturgicznych. Tego dnia w świątyni zgromadziło się blisko 500 członków Służby Liturgicznej naszej Diecezji.

 
Więcej artykułów…